Zanima vas psihologija?

Posttraumatski stresni poremećaj i rana psihoterapija

Kada se psihoterapijski tretman ukaže u roku od mesec dana nakon traumatskog događaja, stanje ljudi pogođenih posttraumatskim stresnim poremećajem se značajno poboljšava, pokazalo je istraživanje prezentovano na godišnjem sastanku Američkog koledža za neuropsihofarmakologiju (ACNP).

Doktor Arija Šalev, načelnik odeljenja za psihijatriju i osnivač Centra za traumatski stres pri Univerzitetskoj bolnici Hadasa u Jerusalimu, sproveo je istraživanje na uzorku od 248 odraslih osoba sa ranim simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) nakon traumatskog događaja koji se nije desio pre više od četiri nedelje. Želeo je da ustanovi koji oblik tretmana ukazanog u kratkom roku nakon traumatskog događaja može da spreči razvoj hroničnog PTSP-a. Zvanično, posttraumatski stresni poremećaj se može dijagnostikovati tek četiri nedelje nakon traumatskog događaja. Međutim, simptomi koji se pojavljuju pre tog roka često perzistiraju, tako da efikasna blagovremena intervencija može da značajno umanji patnje uzrokovane traumom.

Pacijenti su tokom 12 nedelja tretirani kognitivnom terapijom, kognitivno-bihejvioralnom terapijom, antidepresivima, placebom ili su bili bez ikakvog tretmana.

"Utvrdili smo da su kognitivna terapija i kognitivno-bihejvioralna terapija koristile pacijentima, čiji su simptomi i trajanje PTSP-a upoređivani posle tromesečne intervencije. U to vreme, njihovi simptomi su bili značajno blaži nego kod pacijenata tretiranih antidepresivima i placebom i kod pacijenata bez tretmana," kaže doktor Šalev. On dodaje da je važno nastaviti i istraživanja ranog farmakološkog tretmana, bez obzira na to što antidepresivi nisu bili delotvorni tokom ovog kraćeg posttraumatičnog perioda.

Šalev tvrdi da ostala istraživanja pokazuju da i farmakoterapija i kognitivno-bihejvioralna terapija mogu biti delimično efikasne, ako im se pacijenti podvrgavaju u periodu od tri meseca ili više nakon traumatskog događaja. On smatra da je važno da ljudi pogođeni PTSP-om znaju da je oporavak moguć i kada im pomoć nije ukazana odmah. Ipak, rezultati pokazuju da je najbolje pomoć ukazati što pre je moguće.

(ScienceDaily)

Tagovi · · · ·

09.12.2007. 13:29

vildana - 18.12.2007. 10:18

Interesantno bi bilo saznati kakva su iskustva transakcionih analitičara u liječenju PTSP-a ! Molim da i to objavite ako ste u mogućnosti !

Pošalji komentar

(*) obavezna polja

:

:

:


5 + 7 =

Novi tekstovi:

Novi komentari:

Tagovi

Linkovi

Psihologija - linkovi
Društvo psihologa Srbije
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Komunikologija i poslovno komuniciranje


| RSS članaka | RSS komentara |

Psihologija Blog

Promote Your Page Too