Zanima vas psihologija?

Institut za mentalno zdravlje u skladu sa evropskim standardima

Za razliku od skorašnjih izveštaja o lošem stanju u ustanovama za socijalnu brigu, novinari su se uverili da Institut za mentalno zdravlje u Beogradu funkcioniše u skladu sa evropskim standardima. Pacijenti su smešteni u renoviranim i čistim toplim sobama i imaju dovoljno prostora. Zajedničke prostorije su dobro opremljne, a postoje i dnevni boravci u kojima se pacijenti bave kreativnim aktivnostima.

Tagovi ·

Opširnije Komentari (0) 29.11.2007. 09:50

Pedofilija posledica moždanog poremećaja

Prema novom istraživanju Centra za bolesti zavisnosti i mentalno zdravlje (CAMH), pedofilija je najverovatnije uzrokovana lošim vezama u mozgu. U istraživanju su primenjene magnetna rezonanca i sofisticirane računarske analize kako bi se uporedile grupe pedofila sa grupama kriminalaca čiji zločini nisu bili seksualne prirode. Ustanovljeno je da pedofili imaju znatno manje "bele mase", supstance odgovorne za povezivanje različitih delova mozga.

Ovo otkriće, objavljeno u Časopisu za psihijatrijska istraživanja, u suprotnosti je sa široko prihvaćenim verovanjem da je pedofilija posledica rane traume i zlostavljanja u detinjstvu, te predstavlja do sada najjači dokaz da je pedofilija manifestacija poremećaja u razvoju mozga.

Prethodna istraživanja istog tima naučnika su dala značajne sugestije ka ovom zaključku. Pedofili imaju niži IQ, tri puta veću verovatnoću da su levoruki, a čak su i nižeg rasta od onih koji nisu pedofili.

Tagovi · · ·

Opširnije Komentari (8) 29.11.2007. 09:15

Depresija je zarazna

Baš kao i grip, depresija je visoko zarazan poremećaj koji se može socijalno prenositi. Najveća je verovatnoća da će se depresija širiti unutar porodice, sa jednog člana na druge. Kao što pojedinci pate od depresije, tako je moguće da čitave porodice pate od nje, čak i kada nisu svesne toga.

Depresija u porodici može da isisa svu energiju u kući i pretvori dom u vrtlog negativnih emocija. Obično se takva depresija ispoljava kao fizička bolest ili opšta atmosfera razdražljivosti i negativnosti. Članovi porodioce se povlače u svoje lične prostore i postaju robovi televizije i kompjutera. U porodičnoj komunikaciji dominiraju pesimizam, sarkazam ili tišina.

Tagovi · · ·

Opširnije Komentari (13) 28.11.2007. 13:14

Frojd dobrodošao na fakultetima, ali ne i na studijama psihologije

sigmund frojdPsihoanaliza i njene ideje o nesvesnom su našle široko uporište u kulturi, od Selindžera do "South Parka," od Felinija do spoljne politike. Međutim, ako neko želi da uči o psihoanalizi na vrhunskim američkim univerzitetima, poslednje mesto na kojem će je naći su odseci za psihologiju.

Novi zveštaj Američke psihoanalitičke asocijacije govori o tome da psihoanaliza, ili ono što se predstavlja kao psihoanaliza, živi u literaturi, filmu, istoriji i društvenim naukama, ali se na departmanima za psihologiju i njihovim udžbenicima tretira kao mrtav istorijski artefakt. Ovo su najnoviji pokazatelji egzistencijalne krize u koju je zapala ova oblast. Za kritičare Frojda, psihoanaliza je samo zastarela praksa, baš poput lečenja pijavicama.

Za psihoanalitičare, koji su izgubili bitku sa drugim oblicima psihoterapije koji obećavaju brže rezultate kroz jeftinije i jednostavnije metode, ovaj izveštaj naglašava goruća pitanja o relevantnosti njihove delatnosti i mogućnosti preživljavanja njihove prakse. S obzirom na ogroman kulturni uticaj psihoanalize, ovo pitanje odzvanja i daleko izvan male grupe psihoanalitičara, koji brinu da će sa postepenim iščezavanjem psihoanalitičke teorije iz gradiva psihologije njene ideje biti nepravilno primenjivane, a novi pristupi zanemarivani. Stoga su psihoanalitičari oformili radnu grupu da bi povećali izloženost studenata idejama psihoanalitičke teorije i terapije.

Tagovi · ·

Opširnije Komentari (1) 26.11.2007. 10:28

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

lissete ochoaAktivistkinje ženskih organizacija od 1981. obeležavaju 25. novembar kao dan borbe protiv nasilja. Generalna Skupština UN je odredila ovaj datum kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. UN su pozvale vlade, međunarodne i nevladine organizacije da organizuju aktivnosti u cilju podizanja svesti javnoosti o ovom problemu. Žene širom sveta su žrtve raznih oblika nasilja, a razmere i prava priroda problema su često prikrivene.

Datum obeležavanja je odabran na osnovu dana kada su, po nalogu diktatora Rafaela Truhilja, brutalno ubijene sestre Mirabal, političke aktivistkinje iz Dominikanske Republike.

Tagovi ·

Opširnije Komentari (1) 25.11.2007. 20:15

Transkranijalna magnetna stimulacija efikasna u terapiji depresije

depresijaPrvi put se u jednoj opsežnoj studiji transkranijalna magnetna stimulacija pokazala kao efikasan nemedikamentozni tretman depresije. Savremene terapije antidepresivima nemaju efekta barem kod trećine osoba pogođenih ovim afektivnim poremećajem, pa tako upravo transkranijalna magnetna stimulacija može biti terapija izbora za njih.

Transkranijalna magnetna stimulacija (TMS) je neinvazivna tehnika ekscitacije neurona u mozgu, koja se izvodi usmeravanjem magnetnih pulseva preko sklapa. Ona je i ranije identifikovana kao potencijalni tretman depresije, ali su, ranije izvedene, manje studije, pokazale kontradiktorne rezultate.

Tagovi · · ·

Opširnije Komentari (0) 25.11.2007. 17:57

Psihologija plate - zadovoljstvo veće kada su drugi plaćeni manje

Osećaj nečijeg zadovoljstva platom u velikoj je zavisnosti od toga koliko njegove kolege zarađuju. Ovo potvrđuju čvrsti dokazi dobijeni istraživanjem koje je sprovedeno na Univerzitetu u Bonu. Testirani su parovi ispitanika muškog pola, koji su imali zadatak da obave jednostvan zadatak, pri čemu im je obećana isplata za uspešno rešenje. Upotrebom MR tomografije, istraživači su ispitivali moždanu aktivnost tokom cele aktivnosti dobrovoljnih ispitanika. Oni učesnici u eksperimentu koji su dobijali više novca od svog para su manifestovali veću aktivaciju moždanog "centra za nagrađivanje" od one aktivacije koja se javljala kada su oba ispitanika dobijala istu novčanu nagradu.

Ovo su nalazi samo jednog u nizu istraživanja na Univerzitetu u Bonu koja sprovodi grupa naučnika okupljena oko epileptologa profesora Kristijana Elgera i profesora ekonomije Armina Falka. Istraživanja se preduzimaju u cilju otkrivanja načina funkcionisanja mozga "homo ekonomikusa". U pomenutom eksperimentu, ispitanici su ležali jedan pored drugog, istovremeno obavljajući zadatke, pri čemu im je praćena aktivnost mozga. Oni su morali da procene broj tačkica koje su se pojavljivale na monitoru. Nakon procene, dobijali su ocenu tačnosti njihovog odgovora. Za tačno rešen zadatak dobijali su između 30 i 120 evra. Svaki učesnik imao je uvid u zarade svog partnera u eksperimentu.

Tagovi · · ·

Opširnije Komentari (2) 24.11.2007. 14:24

Facebook i MySpace - neki prediktori izbora socijalne mreže

Novo istraživanje sa Northwestern Univerziteta sugeriše da studenti koledža biraju social networking sajtove, kao što su Facebook, MySpace i Xanga, na osnovu svoje rasne i etničke pripadnosti. Obrazovanje njihovih roditelja je takođe faktor koji ih opredeljuje pri ovom izboru.

Ovi nalazi dovode u pitanje demokratsku prirodu onlajn interakcije i suprotstavljaju se uvreženom mišljenju da svi studenti komuniciraju preko Facebooka, popularnog social networking sajta, pokrenutnog 2004. od strane harvardskog studenta.

Ester Hargitaj, autorka studije "Čiji prostor - razlike između korisnika social networking sajtova i onih koji ih ne koriste", tvrdi da su rasa, etničko poreklo i obrazovanje roditelja prediktori odabira socijalne mreže, što ukazuje na to da nema previše mešanja na ovim sajtovima između ljudi sa različitim socijalnim poreklom.

Tagovi · · · ·

Opširnije Komentari (2) 23.11.2007. 21:29

Radionica: Skriveni simboli sna - silaženje u carstvo snevanja

“Neprotumačen san je kao nepročitano pismo” - Fric Perls

Zbog velikog interesovanja Psihodramski centar Telos ponovo organizuje radionicu pod nazivom Skriveni simboli sna – silaženje u carstvo snevanja.

Tagovi · · ·

Opširnije Komentari (1) 23.11.2007. 17:12

Rad na daljinu dobar i za poslodavce i za zaposlene

rad na daljinuPsiholozi tvrde da rad na daljinu odgovara i zaposlenima i njihovim poslodavcima, jer uvećava radnu motivaciju i zadovoljstvo poslom, a umanjuje stres i fluktuaciju. Ovi zaključci su zasnovani na meta-analizi 46 istraživanja rada na daljinu sprovedenih na 12.833 zaposlene osobe.

"Naši rezultati pokazuju da rad na daljinu ima pretežno pozitivan efekat, zato što aranžman omogućuje zaposlenima ostvarivanje veće kontrole nad načinom na koji obavljaju svoj posao," rekao je vođa istraživanja Ravi S. Gadžendran. "Autonomija je glavni faktor koji doprinosi zadovoljstvu na poslu i to je potvrđeno našim istraživanjem. Ustanovili smo da su oni koi rade na daljinu prijavili veće zadovoljstvo poslom, manje motivacije za napuštanjem radnog mesta, manje stresa, poboljšanu ravnotežu u odnosu između posla i porodice, i bolje ocene učinka od strane supervizora."

Tagovi · · · · ·

Opširnije Komentari (1) 21.11.2007. 21:32

Novi tekstovi:

Novi komentari:

Tagovi

Linkovi

Psihologija - linkovi
Društvo psihologa Srbije
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Komunikologija i poslovno komuniciranje


| RSS članaka | RSS komentara |

Psihologija Blog

Promote Your Page Too