Zanima vas psihologija?

Muzikofilija - nova knjiga Olivera Saksa

oliver saksSvojom devetom knjigom, Muzikofilija: priče o muzici i mozgu, Oliver Saks nam pruža još jedno fascinantno iskustvo. Saks je čuveni neurolog poznat po svom daru za pisanje zanimljivih priča jedinstvenim jezikom koji se veoma razikuje od onog suvoparnog jezika svojstvenog naučnim izveštajima.

U Muzikofiliji (muzikofilija je ljubav prema muzici), Saks piše o svojoj velikoj strasti: o muzici, čiji je veliki ljubitelj, i kao slušalac i kao pijanista amater. Iskusio je i veoma kratke epizode abnormalnosti o kojima piše. Za njegove pacijente to su trajni poremećaji. Jedan od tih poremećaja je amuzija. Ljudi pogođeni amuzijom (agnozijom muzike) ne percipiraju tonove kao muziku, nego kao buku.

Muzika je zastupljena širom sveta, ali uprkos ovoj univerzalnosti,  njeno poreklo i svrha nisu jasni. Saks se suprotstavlja Čarlsu Darvinu, koji je smatrao da je govor nastao iz muzike, Herbertu Spenseru, koji  je tvrdio suprotno, i Žan-Žaku Rusou, koji je govorio o njihovom istovremenom nastanku.

Medicina je, prema Saksovom mišljenju, obraćala malo pažnje na muziku, sve donedavno. Retko su lekari pitali pacijente sa kognitivnim problemima za njihovo opažanje muzike. Sada, zahvaljujući funkcionalnoj magnetnoj rezonanci (fMRI), ustanovljeno je da su zasebne oblasti mozga odgovorne za obradu reči i muziku, ta dva veoma kompleksna zadatka.

U knjizi su zabeleženi iskazi pacijenata, članova njihovih porodica, kliničko iskustvo autora, kao i najnovija istraživanja, uključujući i nalaze zasnovane na magnetnoj rezonanci. Dat je pregled brojnih stanja: muzičkih halucinacija, retkih pojava kao što su apsolutni sluh, gubitak sposobnosti prepoznavanja melodije i kompulsivnih fiksacija pod nazivom "moždani crvi", dakle fenomena koji nisu isključivo ograničeni na područje muzike.

Muzikofilija je interesantno štivo, koje lako obuzima svog čitaoca, jer obiluje živo opisanim ljudskim situacijama i Saksovim bistrim dedukcijama na ovom neistraženom polju.

(izvor: Knight Ridder/Tribune Business News)

Tagovi · · · · ·

18.11.2007. 13:40

Dijana - 21.04.2011. 18:10

Oliver Sacks je zaista veliki covjek !

Pošalji komentar

(*) obavezna polja

:

:

:


8 + 7 =

Novi tekstovi:

Novi komentari:

Tagovi

Linkovi

Psihologija - linkovi
Društvo psihologa Srbije
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Komunikologija i poslovno komuniciranje


| RSS članaka | RSS komentara |

Psihologija Blog

Promote Your Page Too